kwaliteitsbewaking neurowave

Kwaliteitsbewaking bij Neurowave

Wij doen ons best om zorg van goede kwaliteit te leveren en streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Binnen Neurowave wordt een gedragscode gebruikt, zoals dat gebruikelijk en verplicht is voor rTMS behandeling instellingen in Amsterdam. U vindt deze gedragscode op onderstaande button.

Klachtenprocedure bij Neurowave

Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is kunt u het beste hierover contact opnemen met de hulpverlener in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons ervan bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat wij de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

Als u er in een gesprek niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris E.S.A. Dijkstra; Bereikbaar via [email protected]/020-4210473.

Neurowave is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Dit is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt die u kunt hebben over Neurowave als zorgaanbieder. Daarnaast heeft Neurowave en kwaliteitskeurmerk voor HKZ kleine organisaties. Hiernaast vindt u de links naar ons kwaliteitskeurmerk, het kwaliteitsstatuut, de algemene leveringsvoorwaarden van de GGZ 2017, onze gedragscode en ons klachtenreglement:

hkz-kleine-organisaties-oranje