rTMS behandeling bij depressie

Werking rTMS behandeling bij depressie/OCS

rTMS staat voor repetitieve transcraniële magnetische stimulatie en is effectief bij depressies en dwangklachten. Tijdens de rTMS behandeling worden korte magnetische pulsjes op het hoofd gegeven. Wanneer deze korte pulsen in een bepaald patroon worden herhaald over een langere tijd kan hersenactiviteit worden veranderd. Hierdoor verbetert de communicatie tussen verschillende hersengebieden
Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar het effect van de rTMS behandeling bij depressie en dwangklachten en het is nu een bewezen effectieve en veilige behandeling. Tijdens een behandelsessie wordt er op de voorkant (depressie) of bovenkant (OCS) van het hoofd gestimuleerd, omdat uit onderzoek is gebleken dat daar de optimale effecten worden bereikt.
(Afbeelding verkregen en aangepast uit Ridding & Rothwell, 2007)

Bijwerkingen rTMS

Het voordeel van rTMS behandeling bij depressie ten opzichte van medicatie is dat het bijna geen, of zeer milde, bijwerkingen veroorzaakt. Een mogelijke bijwerking is een lichte, voorbijgaande hoofdpijn die mensen kunnen ervaren na de behandeling, welke te verhelpen is met paracetamol. Dit komt omdat er kleine spiertjes op het hoofd samentrekken tijdens de behandeling. Dit is niets ernstigs.

rTMS behandeling bij depressie

Heeft u een vraag?

Neurowave beantwoordt hem graag

  Verloop rTMS behandeling bij depressie

  1) U krijgt eerst een intakegesprek met de behandelaar en regiebehandelaar om te bepalen of rTMS inderdaad een geschikte behandeling voor u kan zijn. Een intakegesprek is over het algemeen binnen 1 à 2 weken mogelijk. Elke intake wordt besproken in multidisciplinair verband. Wanneer er geen redenen zijn om van rTMS af te zien kan de behandeling twee weken na de intake starten.

  2) Een rTMS behandeling bij depressie of OCS duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens een behandelsessie wordt de magneetspoel rechtsvoor of bovenop het hoofd geplaatst. De rTMS sessies vinden gemiddeld tweemaal per week plaats. Een volledige behandeling is 20-25 sessies.

  3) De rTMS behandeling bij depressie en dwang is effectiever gebleken wanneer er tevens sprake is van een vorm van gesprekstherapie. Daarom bieden we dat tijdens elke sessie aan. Hierin besteden we aandacht aan factoren waarvan we weten dat deze een rol spelen bij depressie en dwang, zoals slaapproblemen en inactiviteit.

  Exclusiecriteria

  Wanneer is rTMS niet of minder geschikt voor u?

  • als u epilepsie heeft/in de familie heeft
  • als u een herseninfarct heeft gehad
  • als u neurochirurgie heeft ondergaan
  • metalen implantaten in het hoofd (niet in mond), die magnetiseerbaar zijn
  • ernstig middelenmisbruik

  De kans van slagen is minder groot wanneer er sprake is van:

  • een psychotische depressie
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek
  • wanneer u onsuccesvol bent behandeld met Elektroconvulsietherapie (Elektroshocktherapie)

  Cognitieve gedragstherapie

  De rTMS behandeling wordt bij Neurowave gecombineerd met cognitieve gedragstherapie (ook wel CGT genoemd). Uit onderzoek blijkt dat dat betere resultaten geeft dan alleen rTMS. Bij cognitieve gedragstherapie wordt gekeken naar patronen in uw gedachten en in uw gedrag. De kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag. De technieken die gebruikt worden in de cognitieve
  gedragstherapie richten zich op het veranderen van deze irrationele cognities. Zo kan iemand met een depressie de irrationele gedachte hebben dat niemand hem of haar aardig vindt, waardoor hij vrienden uit de weg gaat (vermijdingsgedrag). Er wordt aandacht besteed aan factoren waarvan bekend is dat deze een rol spelen bij depressieve klachten, zoals inactiviteit en een verstoord slaappatroon. Dat doen we omdat veel mensen die kampen met een depressie, ook te maken hebben met een slaapstoornis. Wanneer deze niet wordt mee behandeld heeft dat een negatieve invloed op het behandelresultaat. Anders gezegd: wanneer er geen aandacht wordt besteed aan de slaapklachten, is de behandeling van de depressie doorgaans minder effectief. Wanneer er sprake is van een slaapstoornis wordt deze behandeld met behulp van een online behandelprogramma. Het volgen van een online behandelprogramma voor slaapstoornissen is een wetenschappelijk onderzochte, effectieve manier van behandelen die door veel cliënten als prettig wordt ervaren, omdat u dit thuis via de computer kunt volgen op een voor u geschikt moment.