Kosten & Vergoeding

Vergoeding rTMS behandeling

Een standaard behandeling bij Neurowave omvat een intake en 20 sessies van 45 minuten rTMS met cognitieve gedragstherapie. Voor de zorg bij Neurowave hoeft u behalve het wettelijke verplichte eigen risico (EUR 385) niet bij te betalen. De behandeling wordt namelijk vergoed vanuit de basisverzekering als u een therapieresistente depressie heeft.

Wij hebben een contract afgesloten met de meeste zorgverzekeraars en indien dit niet het geval is werken we met een zogeheten akte van cessie. Om voor diagnostiek en/of behandeling in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief.

N.B.: Wij hebben helaas geen afspraken kunnen maken met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid. Om die reden nemen wij geen cliënten aan die daar verzekerd zijn, tenzij zij van tevoren schriftelijke toezegging doen dat de behandeling vergoed wordt.

Vergoeding intake:

Indien na de intake geen behandeling volgt, wordt de intake alsnog vergoed door de zorgverzekeraar. Het (NZa-) tarief dat gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar voor de intake bedraagt gewoonlijk EUR 345,50 (of een percentage daarvan, afhankelijk van de zorgverzekeraar).

Als er meer tijd nodig is om vast te stellen of de behandeling de juiste behandeloptie is kan dit oplopen tot EUR 700 (of een percentage daarvan, afhankelijk van de zorgverzekeraar).

d85_4846

Tijdig afzeggen/no-show

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd bij voorkeur per e-mail ([email protected]). Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken, die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als een no-show. Neurowave behoudt zich het recht voor om in die gevallen rechtstreeks een rekening aan de cliënt te sturen. Daarbij wordt een standaard tarief van Euro 50,– gehanteerd. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Verwijsbrief

Deze verwijsbrief van uw huisarts of psychiater is voor “specialistische ggz” en dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
  • Aangeven dat verwezen wordt naar specialistische ggz.