rTMS kosten en vergoeding

Een standaard behandeling bij Neurowave omvat een intake en 25 sessies van 45 minuten rTMS met cognitieve gedragstherapie. Voor de zorg bij Neurowave hoeft u behalve het wettelijke verplichte eigen risico (EUR 385) niet bij te betalen. De behandeling wordt namelijk vergoed vanuit de basisverzekering als u een therapieresistente depressie heeft.

NB: rTMS wordt nog niet vergoed voor dwangklachten (OCS). Bij behandeling voor OCS dient u EUR 50 per sessie bij te betalen.

Wij hebben een contract afgesloten met de onderstaande zorgverzekeraars. Ook als we geen contract hebben gesloten met uw zorgverzekeraar, kunt u bij ons terecht, echter dient dan afhankelijk van uw polis een deel eigen bijdrage te worden betaald. Om voor diagnostiek en/of behandeling in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief.

neurowave rtms ruimte bloemgracht
rtms intakegesprek neurowave

Zorgverzekeraars 2024

Met onderstaande zorgverzekeraars (en onderliggende labels) is in 2024 een contract gesloten:

Zilveren kruis                VGZ                        Menzis                   Zorg & Zekerheid

CZ                                    DSW                   A.S.R. / Ditzo           Caresq (EUCARE)

Tijdig afzeggen/no-show rTMS behandeling

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd bij voorkeur per e-mail ([email protected]). Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken, die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als een no-show. Neurowave behoudt zich het recht voor om in die gevallen rechtstreeks een rekening aan de cliënt te sturen. Daarbij wordt een standaard tarief van EUR 75 gehanteerd per uur. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Verwijsbrief van uw huisarts

Deze verwijsbrief van uw huisarts of psychiater is voor “specialistische ggz” en dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
  • Aangeven dat verwezen wordt naar specialistische ggz.