Depressie behandeling

Wat is depressie?

Een depressie is een aandoening waarbij de stemming langdurig verstoord is. In Nederland komt deze ziekte veel voor. Gemiddeld 1 op de 6 volwassenen maakt in zijn/haar leven een depressie door. De reguliere depressie behandeling bestaat op dit moment uit medicatie en/of een vorm van gesprekstherapie. Inmiddels is duidelijk dat ook rTMS een effectieve behandelmethode is voor de behandeling van een depressie en wordt toenemend gekozen voor deze vorm van therapie.

In het geval dat een depressie niet opklaart na een behandeling met minimaal 2 verschillende antidepressiva of een gesprekstherapie, de zogenaamde therapieresistente depressie, wordt de rTMS depressie behandeling zelfs vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars. Gemiddeld hebben 12% tot 20% van de mensen met een depressie geen, of onvoldoende, effect van bestaande antidepressieve behandelingen, zoals medicatie en psychotherapie.

Korte videoclip over depressie

Heeft u vragen over de rTMS depressie behandeling?

Wanneer is rTMS niet of minder geschikt voor u?

  • als u epilepsie heeft/in de familie heeft
  • als u een herseninfarct heeft gehad
  • als u zwanger bent
  • als u neurochirurgie heeft ondergaan
  • als u metalen implantaten in het hoofd heeft (niet in de mond), die magnetiseerbaar zijn
  • ernstig middelenmisbruik

De kans van slagen is minder groot wanneer er bij u sprake is van:

  • een psychotische depressie
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek
  • wanneer u onsuccesvol bent behandeld met Elektroconvulsietherapie (Elektroshocktherapie)