Hersenstimulatie

Wat is hersenstimulatie?

Hersenstimulatie kan zowel invasief als niet invasief worden uitgevoerd. Deep brain stimulation (DBS) is een invasieve behandelingsmethode. Bij repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) worden de hersenen niet invasief gestimuleerd. Bij deze laatste vorm van hersenstimulatie wordt er gewerkt met magnetische velden. Deze magnetische velden stimuleren de hersenen. Een van de grote voordelen van rTMS hersenstimulatie bij depressie is dat er geen DBS operatie plaats vindt.

Hersenstimulatie invasief (DBS)

Bij een invasieve deep brain stimulation worden de hersenen van binnenuit (inwendig) gestimuleerd.

Hersenstimulatie niet invasief (rTMS)

Bij een non invasieve hersenstimulatie behandeling worden de hersenen van buiten af (uitwendig) gestimuleerd.

neurowave-rtms-behandeling-niet-invasief-hersenstimulatie

Waarom hersenstimulatie?

rTMS hersenstimulatie wordt uitgevoerd wanneer er niet positief wordt gereageerd op de standaard depressie behandelmethodes. Depressie therapieresistentie is voor rTMS een noodzaak om de non invasieve behandeling vergoed te krijgen door de verzekering.

Voor hersenstimulatie wordt gekozen als iemand zich depressief voelt. Een depressie kan tot uiting komen in veel verschillende vormen en kan veel verschillende oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van een prikkelbaar gevoel maar bijvoorbeeld ook van hyperventilatie of een overspannen gevoel. Veel van deze symptomen worden veroorzaakt door extreme stress of druk.

Aantal behandelingen rTMS?

Een rTMS hersenstimulatie behandeling vindt twee maal per week plaats bij Neurowave in Amsterdam. Met een behandelingsschema van twee maal per week is de kans dat de depressie verminderd het grootst. De basis behandeling van Neurowave bestaat in totaal uit 20 niet invasieve behandelingen. 66% van behandelde patiënten heeft effect van deze behandeling.

hersenstimulatie-neurowave-rtms-behandeling-non-invasief

Hoe werkt hersenstimulatie?

Bij een hersenstimulatie op basis van TMS wordt er een magnetische spoel tegen het hoofd gehouden.

Van deze spoel voelt u nagenoeg niets omdat het een non invasieve spoel is.

Door de spoel loopt een hele korte tijd (minder dan één milliseconde) een sterke elektrische stroom. Deze stroom genereerd een magnetisch veld. Dit magnetische veld ontstaat door de wet van Oersted.

Deze elektrische, niet invasieve stroom gaat ongehinderd door de schedel en veroorzaakt daardoor een elektrische stroom in de onderliggende zenuwcellen. Deze behandelmethode wordt ook wel omschreven als elektromagnetische inductie. De uitvinder van elektromagnetische inductie was Michael Faraday (wet van Faraday). De behandeling is niet invasief door deze inductie. De inductiestroom moet sterk genoeg zijn, want zenuwcellen worden alleen geactiveerd wanneer de inductiestroom sterk genoeg is.

Waar kan hersenstimulatie in Amsterdam?

De niet invasieve hersenstimulatie (rTMS) wordt uitgevoerd op de Bloemgracht 90 in Amsterdam. Het bedrijf wat deze brain stimulation uitvoert is Neurowave.